Mehr Ergonomie auf dem Fahrrad

Meer ergonomie

Hoe ergonomischer de fiets aan zijn berijder is aangepast, hoe beter u ermee kunt rijden. Beter betekent: minder pijnlijk, veiliger en efficiënter. Veel dingen zijn gemakkelijk aan te passen, maar sommige onderdelen moeten wellicht worden geoptimaliseerd.